Netsu SA

NETSU SA

Inwestycja w dynamicznie rozwijający się rynek pomp ciepła!

z 2 010 000 zł

z 2 010 000 zł
 
Inwestorzy
6,70 zł
Cena Akcji
30.000 akcji
próg emisji
300 000
Liczba Akcji
Kampania zakończona

Produkujemy wydajne i innowacyjne pompy ciepła z 7-letnią gwarancją. Pompy ciepła to ekologiczne rozwiązanie służące do ogrzewania domów i biur, które gwarantuje minimalne koszty eksploatacyjne. Nasze produkty są przyjazne środowisku naturalnemu, co potwierdza wpis na zieloną listę referencyjną uprawniający do otrzymania refundacji zakupu. W 2021 r. prognozujemy zrealizowanie przychodu netto ze sprzedaży na poziomie 17 mln zł, wypracowanie 2,7 mln zł zysku netto oraz otwarcie 50 punktów sieci franczyzowej*. Do tej pory wyprodukowaliśmy ze środków własnych pompy ciepła za kwotę 5,5 mln zł. W naszych magazynach zlokalizowanych na północy i południu Polski posiadamy 500 szt. gotowych jednostek pomp ciepła. Kolejne 300 szt. jest w trakcie produkcji.  W związku z kolejnymi etapami rozwoju rozpoczęliśmy emisję crowdinvestingową, a następnym krokiem będzie planowany do maja 2022 r. debiut giełdowy**.

*Klauzula dotycząca przedstawionych danych

**Klauzula dotycząca przedstawionych danych

Jesteśmy częścią holdingu spółki Berg Holding SA, która w 2017 roku zadebiutowała na rynku NewConnect, a od lipca 2020 roku intensywnie inwestuje w perspektywiczne spółki o silnym potencjale wzrostu, działających w branży eko technologii.

Inwestując w NETSU SA stajesz się jej akcjonariuszem, uprawnionym do udziału w dywidendzie. Zarząd Spółki zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w wysokości 75% wypracowanego zysku netto, począwszy od 2023 roku.*

*Klauzula dotycząca przedstawionych danych

O nas

W NETSU SA zajmujemy się produkcją ekologicznych i wydajnych pomp ciepła, które stanowią alternatywę względem emisyjnych źródeł ciepła. Pompa ciepła to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań służących do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz nagrzewania wody użytkowej.

Za jej pomocą można zamienić energię występującą w przyrodzie (wodzie, powietrzu, gruncie) na energię cieplną, bez konieczności uczestniczenia w kosztownym i wysokoemisyjnym procesie wydobycia i przetwarzania paliw kopalnych, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz. Energia wytworzona we własnym gospodarstwie jest niezależna od wahań cen na rynku paliw. Instalacja grzewcza oparta o pompę ciepła nie generuje uciążliwego hałasu, może działać nawet kilkadziesiąt lat.

Ponieważ pompy ciepła nie spalają paliwa, nie powodują również emisji zanieczyszczeń do środowiska. Emisja pojawia się jedynie przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania pompy ciepła, ale w tym przypadku również można ją wyeliminować, korzystając z połączonej instalacji fotowoltaicznej.Nasza oferta obejmuje urządzenia, czyli jednostki wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne niezbędne podzespoły, których wspólna praca gwarantuje dużo niższe rachunki za ogrzewanie. Gwarantujemy kompleksową obsługę – od konsultacji do montażu. Prowadzimy sprzedaż B2C, a także B2B poprzez sklep internetowy:  https://hurt.netsu.pl/sklep/ oraz salon sprzedaży zlokalizowany w Katowicach, przy ul. Kopernika 6. Budujemy również sieć dystrybucji w Polsce i za granicą. Na dzień 9.06.2021 r. podpisaliśmy 31 umów z dystrybutorami z Polski oraz Litwy. Umowy te określają warunki współpracy przy sprzedaży pomp ciepła, zasobników oraz buforów pod nazwą handlową NETSU. W kwietniu bieżącego roku uruchomiliśmy sieć franczyzową oferując model biznesowy w obszarze sprzedaży pomp ciepła wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Jeszcze w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie ekspansji na rynki zagraniczne w tym głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz Francji w modelu master franczyzy (subfranchising).

Wizualizacja punktu franczyzowego NETSU SA:

NETSU oferuje trzy standardy franczyzy: basic, standard i premium.

O pompach ciepła

Czym są pompy ciepła?
Pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące energię z gruntu, powietrza lub wody do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Instalowane są w zabudowie jednorodzinnej oraz biurowej. Dzięki nim można bezpłatnie pozyskać z otoczenia ponad 3/4 energii grzewczej. W połączeniu z zasilaniem z innych odnawialnych źródeł energii (OZE), np. paneli fotowoltaicznych, ogrzewanie i chłodzenie domu staje się darmowe oraz bezemisyjne. Pompy ciepła mogą być stosowane w zabudowie nowej oraz w już istniejącej przy tzw. termomodernizacji budynków. Technologia ta jest rozwijana w Unii Europejskiej oraz Polsce od wielu lat i ma przed sobą duże perspektywy rozwoju.

Jak działa pompa ciepła?
Pompa ciepła wykorzystuje tzw. efekt Joule’a-Thomsona odkryty w 1852 roku. Pomijając szczegółowe zagadnienia z dziedziny fizyki, jej działanie można porównać do odwróconego działania lodówki. Lodówka usuwa ciepło z wnętrza i przekazuje je na zewnątrz, podczas gdy pompa pobiera ciepło z przestrzeni zewnętrznej i przekazuje je do wnętrza pomieszczenia. Energia uzyskana za pośrednictwem pompy może służyć nie tylko do ogrzewania lub chłodzenia powietrza w środku domu, ale także do ogrzewania wody użytkowej.Źródło: https://portpc.pl/opis-technologii/
W ocenie opłacalności inwestycji należy jednak brać pod uwagę nie tylko koszt kapitałowy, ale także oszczędności z tytułu zużycia energii.

Inwestując w NETSU SA, stajesz się akcjonariuszem spółki, która ma wysoki potencjał wzrostu z uwagi na rządową gwarancję wypłaty dofinansowań z programu „Czyste powietrze” w okresie kolejnych 9 lat.

W ramach programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 2029 roku można uzyskać dofinansowanie pompy ciepła w kwocie 32 000 złotych (37 000 zł z dodatkową instalacją fotowoltaiczną do zasilania pompy). „Czyste powietrze” to dotacja rządowa dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy planują wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne pompy ciepła. Państwo przeznaczyło na ten cel 103 000 000 000 zł w programie zaplanowanym do 2029 roku (źródło).

Cele emisji

Środki z emisji zostaną wykorzystane do sfinansowania kosztów produkcji nowej partii pomp ciepła serii Fehu Split oraz serii Uruz Monoblok. Dostosujemy również model master franczyzy NETSU do rynków zagranicznych, skupiając się w pierwszej kolejności na rynku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz Francji. Celem zwiększenia dynamiki sprzedaży przede wszystkim wzmocnimy dział handlowy oraz zbudujemy wewnętrzny dział obsługi klienta. Inwestycja w reklamę i marketing spółki NETSU SA ma służyć wzmocnieniu marki oraz zwiększeniu zasięgu potencjalnych odbiorców.

Produkty

Oferowane przez NETSU SA pompy powietrze-woda to pompy służące do ogrzewania jak i chłodzenia pomieszczeń, które uzyskują energię z atmosfery i przekazują ją do cieczy w układzie grzewczym. Pompy tego typu mogą także służyć do podgrzania wody użytkowej. Pompy ciepła to urządzenia ergonomiczne i ekonomiczne. wet 5.2, gdzie 1 to 100% stosunku przetransportowanej energii otrzymanej przez pompę. Z każdego 1 kv energii elektrycznej wytwarzamy pięciokrotnie więcej energii cieplnej. Dzięki fachowej pomocy w doborze pomp oraz profesjonalnemu montażowi nasze produkty charakteryzuje znikoma awaryjność. Gwarancja NETSU to aż 7 lat!
Zasięg i odbiorcy pomp ciepła

Grono odbiorców pomp ciepła jest bardzo szerokie, co za tym idzie, daje nam duże pole sprzedażowe:

Prognozy sprzedaży

Źródło: NETSU SA.
Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Zaprezentowana prognoza sprzedaży została przygotowana przez dział handlowy NETSU SA we współpracy z zewnętrznymi doradcami w oparciu o najlepszą wiedzę, przewidywane trendy rynkowe, aktualne dane dotyczące konkurencji oraz warunki gospodarcze, w jakich funkcjonuje Spółka. Prognozy uwzględniają przyjętą strategię marketingową i wpisują się w opublikowaną strategię rozwoju NETSU SA. 

Prognozowane dane finansowe

Źródło: NETSU SA

Prognozowane dane finansowe to projekcja działalności spółki na przyszłość. Zestawienie planowanych danych finansowych spółki  zostało przygotowane na podstawie rzetelnej analizy otoczenia spółki, oceny sytuacji finansowej i możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz na podstawie prognozy przyszłych wyników finansowych*. 
*Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Rynek

Pompy ciepła to silnie rozwijający się segment rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Polski rynek pomp ciepła od 9 lat z rzędu generuje istotne wzrosty. Obecnie w Polsce pracuje już ponad 310 000 takich urządzeń, uwzględniając także pompy służące jako dodatkowe źródło ogrzewania.

W 2019 roku rynek pomp ciepła stosowanych do centralnego ogrzewania wzrósł o około 64%, natomiast cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na poziomie około 37%. Pierwszy kwartał 2020 roku pokazał dwukrotny wzrost sprzedaży pomp ciepła w porównaniu do I kwartału 2019 roku i wyniósł 108%.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła szacuje, że w 2019 roku udział pomp ciepła stosowanych w nowych budynkach jednorodzinnych w Polsce wyniósł około 23%. Jeszcze w 2011 roku udział ten szacowany był na poziomie poniżej 3%. Czynnikiem, który istotnie wpłynie na dalszy rozwój rynku jest strategia ogłoszona przez Komisję Europejską, która zakłada udział pomp ciepła w budownictwie indywidualnym na poziomie 40% do 2030 roku (źródło).

Przyczyny wzrostu popularności pomp ciepła w Polsce:

 • Światowe trendy w elektryfikacji ogrzewania.
 • Rosnąca świadomość ekologiczna.
 • Dofinansowania z rządowych i unijnych programów.
 • Funkcjonalność urządzeń.
 • Wysoka sprawność i najwyższa klasa energetyczna.
 • Niskie koszty użytkowania i relatywnie szybki zwrot nakładów.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości.
 • Trwałość: prawidłowo zainstalowana pompa ciepła może pracować do 100 lat.

 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przygotowała scenariusze elektryfikacji ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku. W wariancie bazowym zakłada się, że w 2030 roku łączna liczba pomp ciepła zainstalowanych w domach jednorodzinnych w Polsce wynosić będzie około 1,09 mln. Scenariusz optymistyczny wskazuje 2,08 mln sztuk działających urządzeń. Nawet przy spełnieniu wyłącznie scenariusza bazowego, oznacza to olbrzymi wzrost i duży potencjał całego rynku.Źródło: PORT PC
Źródło: PORT PC

Europejski rynek pomp ciepła w ostatnich 5 latach notował roczne wzrosty na poziomie 10-13%. W 2019 roku wg szacunków organizacji EHPA sprzedano 1,45 mln urządzeń, a branża pomp ciepła miała wpływ na zatrudnienie około 101 tys. osób. W 21 krajach objętych badaniami pracuje obecnie około 13,7 mln pomp ciepła (źródło).

Przyjęte przez Unię Europejską wytyczne dotyczące dekarbonizacji Europy stanowią fundament dalszego rozwoju europejskiej energetyki opartej o odnawialne źródła energii i są stymulantem szybkiego wzrostu rynku pomp ciepła we wszystkich krajach członkowskich. Niektóre państwa, takie jak Szwecja czy Szwajcaria, już wypracowały udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych na poziomie powyżej 80% (źródło).

Zespół

 • Kamil Kita

  Prezes Zarządu NETSU SA

  Nowe technologie to jego konik. Śledzi nowinki, nawiązuje nowe współprace, w pełni angażuje się w każdy projekt. Wraz z Ofką Piechniczek stworzyli wyjątkowe koncepty m.in. Śląska Prohibicja czy Hornigold Reit znane na całym Górnym Śląsku i nie tylko. W firmach z branży budowlanej, medialnej i szkoleniowej zdobywał wieloletnie doświadczenie handlowe. Obecnie jest Członkiem Zarządu Berg Holding SA oraz Prezesem Zarządu Hornigold Reit SA spółek notowanych na rynku NewConnect. Jest specjalistą w zakresie finansowania zewnętrznego i negocjacji biznesowych. Swoje pasje wykorzystuje w pracy, dbając o profesjonalizm działania w każdej stworzonej marce.
 • PAWEŁ KAPROŃ

  Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający NETSU SA

  Zdobył wyższe wykształcenie techniczne o specjalizacji: Informatyka. Z branżą grzewczą związany jest od blisko 30 lat. Doświadczenie nabywał w firmie Buderus jako Serwisant Fabryczny. Pracował także jako Szkoleniowiec i Inżynier Sprzedaży w firmach Buderus, Immergas oraz De Dietrich. Zajmował także stanowisko Inżyniera OZE w Hydrosolar Górny Śląsk. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego NETSU S.A. Prywatnie miłośnik cięższych brzmień. Szczęśliwy mąż i ojciec. Pasjonat nowych technologii i OZE. Paweł Kaproń został powołany do Zarządu w dniu 4 maja 2021 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1/05/2021.
 • dr OFKA PIECHNICZEK

  Członek Zarządu NETSU SA

  Stanowczość, profesjonalizm, kreatywność oraz otwartość to cechy, które cechują dobrego szefa. Ofka to katowiczanka zakochana w swoim regionie i dawnym śląskim budownictwie. Urodzona w 1984, jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Społecznych oraz francuskiego L’École Internationale des Sciences Politiques. W 2009 roku uzyskała dyplom magistra politologii Uniwersytetu Śląskiego oraz dyplom Université de Bordeaux. Jest autorką pracy doktorskiej „Polityczność regionalizmu górnośląskiego”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży PR oraz reklamie. Dr Ofka Piechniczek została powołana do Zarządu w dniu 4 maja 2021 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 2/05/2021.

Aktualności

8 czerwca 2021 r.

Obejrzyj #27 odcinek CrowdTalks, w którym Michał Stanek rozmawiał z Kamilem Kitą o rynku pomp ciepła i planach na przyszłość spółki NETSU SA:

Pakiety

Eko-alternatywa(od 502,50 zł - 75 akcji)

– Dostęp do zamkniętej grupy dla Inwestorów.
– Audyt techniczny nieruchomości wraz z doborem urządzenia.
– Rabat 1000 zł na zakup pompy ciepła NETSU.

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Pełen regulamin promocji.

*W emisji dostępny jest jeden pakiet niezależnie od liczby nabywanych akcji.

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Rachunek Zysków i Strat - prognoza na lata 2021-2026*Pobierz
 • Raport z wyceny NETSU SAPobierz
 • Sprawozdanie finansowe NETSU SA za rok 2019Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe NETSU SA za rok 2020Pobierz
 • Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego NETSU SA za rok 2019Pobierz
 • Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty Pobierz

* Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Pytania

Czym jest kampania crowdfundingowa?

Crowdfunding udziałowy, (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki NETSU SA?

Zapisu na akcje NETSU SA będzie można dokonać od 10.06.2021 r. od godz. 9:00.

Czy w emisji dostępny jest tylko jeden pakiet?

Tak, w emisji dostępny jest tylko jeden pakiet. Minimalna cena zakupu to 502, 50 zł.

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

Czy spółka planuje wypłatę dywidendy?

Tak, inwestując w NETSU SA stajesz się jej akcjonariuszem, uprawnionym do udziału w dywidendzie. Zarządu Spółki zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w wysokości 75% wypracowanego zysku netto, począwszy od 2023 roku.* 

*Wypłata dywidendy oraz jej wysokość zależy w szczególności od sytuacji finansowej Spółki, w tym osiągniętego zysku oraz jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach. Warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników finansowych, wypłaty dywidendy, ani wypłaty dywidendy w konkretnej wysokości.

Na co zostanie przeznaczona kwota 2 010 000 zł?

Środki te zostaną przeznaczone na poniższe cele:
– produkcja nowej partii oferowanych produktów (1 210 000 zł),
– rozwój sieci franczyzowej oraz ekspansja na rynki zagraniczne (350 000 zł),
– zatrudnienie związane z dynamiką rozwoju Spółki (225 000 zł),
– reklama i marketing (225 000 zł).

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez sfinansowanie kosztów produkcji nowej partii pomp ciepła serii Fehu Split oraz serii Uruz Monoblok. Dostosujemy również model master franczyzy NETSU do rynków zagranicznych, skupiając się w pierwszej kolejności na rynku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz Francji. Celem zwiększenia dynamiki sprzedaży przede wszystkim wzmocnimy dział handlowy oraz zbudujemy wewnętrzny dział obsługi klienta. Inwestycja w reklamę i marketing spółki NETSU SA ma służyć wzmocnieniu marki oraz zwiększeniu zasięgu potencjalnych odbiorców.

Czy spółka planuje debiut giełdowy?

Tak, spółka planuje debiut giełdowy do maja 2022 r.*

*Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego uzależnione będzie od uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem.

Czy mogę sprzedać akcję przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie fizycznej na podstawie umowy cywilno-prawnej.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Komunikacja będzie odbywać się poprzez grupę na Facebooku i kwartalne mailingi dedykowane wyłącznie akcjonariuszom. Inwestorzy będą otrzymywali informację o wynikach finansowych, planach oraz inwestycjach. Na czwartek 10.06 planowana jest odsłona nowej strony NETSU, która zawierać będzie aktywną zakładkę Inwestor. Inwestorzy mogą również kontaktować się z nami poprzez adres e-mail: inwestor@netsu.pl oraz telefonicznie pod numerem: 535 766 242.

Ile akcji spółki NETSU SA Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdfundingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 300 000 akcji.

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:
a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki);
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).
b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Jakie są relacje między spółką NETSU SA a Berg Holding SA?

Spółki są powiązane kapitałowo. NETSU SA jest spółką zależną, w której Berg Holding SA obecnie posiada 50,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Jaki jest wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie spółki?

Spółka NETSU SA na dzień 9.06.2021 r. nie odczuła wpływu pandemii Covid-19 na prowadzoną działalność. Nie można jednak wykluczyć, że ewentualne nasilenie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej może mieć znaczący wpływ na realizację dostaw i proces sprzedaży.

Discussion